รอบรั้วฟ้า-เหลือง
      ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
      ฝ่ายบริหารและบุคลากร

      Website น่าสนใจ
      รวมรูปภาพกิจกรรม
รวมภาพกิจกรรมต่างๆ
โรงเรียนปทุมวิทยากร
16 ถนนเจริญราษฎร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ : 045-255314  โทรสาร : 045-256130 Website : www.patumwit.ac.th E-Mail : patumwit@hotmail.com
คณะผู้บริหาร
ชื่อ-สกุล    :    นายเสมอ สร้อยคำ         
ตำแหน่ง    :    ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ   :    ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
ชื่อ-สกุล    :    นางสุมาลี  ฝักบัว       
ตำแหน่ง    :    รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ   :    รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ