รอบรั้วฟ้า-เหลือง
      ผู้บริหาร
ยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนปทุมวิทยากร อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
      ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
      ฝ่ายบริหารและบุคลากร

      ผู้บริหาร
      Website น่าสนใจ
      รวมรูปภาพกิจกรรม
รวมภาพกิจกรรมต่างๆ
ข่าวประชาสัมพันธ์
อ่านทั้งหมด..
      เพลงมาร์ชโรงเรียน
      สถิติผู้เยี่ยมชม
ก้าวทันทุกวินาทีสหวิชา.Com
      คลังข้อสอบ
      เอกสาร
      โครงการพิเศษ
      รางวัลดีเด่น
เป็นต้นแบบ 1 อำเภอ
1 โรงเรียนในฝัน
รางวัลโรงเรียนพระราชทาน
ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่
ปี 2551
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
ระดับเพชร
ดาวน์โหลดใบสมัคร
ดาวน์โหลดระเบียบการรับสมัคร
โรงเรียนปทุมวิทยากร
16 ถนนเจริญราชฎร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ : 045-255314  โทรสาร : 045-256130 Website : www.patumwit.ac.th E-Mail : patumwit@hotmail.com