รอบรั้วฟ้า-เหลือง
      ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
      ฝ่ายบริหารและบุคลากร

      ผู้บริหาร
      Website น่าสนใจ
      รวมรูปภาพกิจกรรม
รวมภาพกิจกรรมต่างๆ
โรงเรียนปทุมวิทยากร
16 ถนนเจริญราษฎร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ : 045-255314  โทรสาร : 045-256130 Website : www.patumwit.ac.th E-Mail : patumwit@hotmail.com
ข้อมูลนักเรียน
ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3ขวบ
16
15
31
2
อบ.1
42
37
79
3
อบ.2
40
34
74
2
รวม อบ.
98
86
184
7
ป.1
53
50
103
3
ป.2
51
48
99
3
ป.3
59
55
114
3
ป.4
60
41
101
3
ป.5
60
43
103
3
ป.6
58
63
121
3
รวมประถม
341
300
641
18
ม.1
73
63
136
4
ม.2
58
47
105
3
ม.3
53
38
91
3
รวมมัธยมต้น
184
148
332
10
ม.4
23
26
49
2
ม.5
4
13
17
1
ม.6
13
4
17
1
รวมมัธยมปลาย
40
43
83
4
รวมทั้งหมด
663
577
1,240
39
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560