รอบรั้วฟ้า-เหลือง
      ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
      ฝ่ายบริหารและบุคลากร

      ผู้บริหาร
      Website น่าสนใจ
      รวมรูปภาพกิจกรรม
รวมภาพกิจกรรมต่างๆ
โรงเรียนปทุมวิทยากร
16 ถนนเจริญราษฎร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ : 045-255314  โทรสาร : 045-256130 Website : www.patumwit.ac.th E-Mail : patumwit@hotmail.com
ข้อมูลนักเรียน
ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
29
32
61
2
อบ.2
34
30
64
2
รวม อบ.
63
62
125
4
ป.1
50
43
93
3
ป.2
52
53
105
3
ป.3
61
34
95
3
ป.4
52
41
93
3
ป.5
52
63
115
3
ป.6
41
55
96
3
รวมประถม
308
289
597
18
ม.1
61
44
105
3
ม.2
63
48
111
3
ม.3
53
42
95
3
รวมมัธยม
177
134
311
9
ม.4
11
20
31
1
ม.5
17
6
23
1
ม.6
9
9
18
1
รวมมัธยมปลาย
37
35
72
3
รวมทั้งหมด
585
520
1,105
34
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560